Joegoslavische partijleiding buigt niet onder kritiek

De leiding van de Joegoslavische kommunistische partij heeft gisteren tijdens de tweede dag van de zitting van het centraal komitee de kritiek op partijvoorzitter Stipe Suvar verworpen. Tijdens de openingsdag van het krisisberaad in Belgrado had Milovan Popovic, een Servisch lid van het centraal komitee, Suvar ervan beschuldigd zijn standpunten steeds aan te passen aan de omstandigheden. De partijleiding heeft de aantijgingen van Popovic "kwaadsprekerij en leugens' genoemd. Ook gisteren kwam het tot verbaal geweld tussen Serviërs en vertegenwoordigers van de andere republieken en provincies. Gisterenavond werd het eerste deel van de zitting besloten met een vertrouwensstemming over de partijleiding. Tegelijkertijd werd een begin gemaakt met de vervanging van één derde van het 23-koppige politburo en van het 165 leden tellende centraal komitee. Welke topfunktionarissen er allemaal sneuvelen is nu nog niet duidelijk. Vandaag vangt het tweede deel van het krisisberaad aan, en wordt er gesproken over het voorstel tot grondwetsherziening.