Johan van Hecke: 'Cocof heeft blijkbaar te veel middelen'

(tijd) - CVP-partijvoorzitter Johan van Hecke riep vrijdag de Vlamingen in Brussel op niet langer bij elke communautaire provocatie het Brussels model ter discussie te stellen. Tegelijk stelde hij vast dat de Cocof blijkbaar te veel middelen heeft. 'Daar zullen we rekening mee houden bij de opmaak van de Brusselse begroting en als Brussel bij de federale overheid komt aankloppen voor meer middelen.'Na een wandeling door Brussel met 22 CVP-parlementsleden reageerde partijvoorzitter Van Hecke voor het eerst op de communautaire heibel in Brussel. Na provocaties vanuit Franstalige hoek zijn er in de voorbije weken heel wat vragen gerezen over het voortbestaan van het Brussels model. Van Hecke acht de deugdelijkheid van het Brussels bestuursmodel evenwel bewezen en wees erop dat er geen degelijk alternatief bestaat voor Brussel en meer bepaald voor de Vlamingen in Brussel.