Advertentie
Advertentie

Johan van Hecke,

ex-voorzitter van de CVP, over zijn vroegere partijDestijds heeft de CVP het beleid gewoon verkaveld en aan grote belangengroepen toegewezen. Landbouw werd aan de Boerenbond uitbesteed en het KMO-beleid aan het NCMV. Zelfs als partijvoorzitter had je daar geen vat op. De Boerenbond monopoliseerde de technische kennis, had het kabinet onder controle en kon in het parlement op eigen politiek personeel rekenen. Die mensen ontwaakten pas uit hun winterslaap als de belangen van de Boerenbond in het gedrang kwamen. Pure belangenverdediging. Op het moment dat de ministers door de koning werden benoemd, waren de kabinetten al samengesteld. Door mensen buiten de partij. In tegenstelling tot de CD&V vind ik dat een volkspartij de politieke vertaling van de grondstroom in de samenleving moet brengen. Zowel PSC als CVP zijn door de deconfessionalisering veel ruimdenkende kiezers kwijtgespeeld. De militanten die bleven, was het om de macht en de C te doen. Naarmate de CVP kleiner en kleiner werd, werd de greep van de fundamentalisten groter. Ook dat heeft veel mensen van de partij vervreemd. KnackBas Heijne, columnist, over het terrorismeDat is wat wereldse westerse commentatoren het meest ergert: het ontbreken van logica bij de nieuwe vijand. Waarom laten de Taliban zich afslachten, door een overweldigende tegenstander, alleen om een terrorist te beschermen? En welk doel kunnen Bin Laden en zijn mensen met de aanslagen hebben nagestreefd, afgezien van dood en vernietiging? Alle commentaren die op een rationele verklaring uit zijn, lopen hopeloos vast in grote, vage woorden als moderniteit versus religieuze achterlijkheid, westerse verlichting en islamitische duisternis. God moet het gedaan hebben. NRC HandelsbladBernard-Henri Lévy, filosoof, over het kwadeIk denk dat er een hoeveelheid kwaad in de wereld is, die zich verplaatst. Die deel uitmaakt van individuen, van relaties, van de economie. Soms een beetje minder, dan weer een beetje meer. Het kwade bannen is onmogelijk, absurd, dikwijls gevaarlijk. Je kunt een beetje verzet plegen tegen het kwade, dat is zinvol. Je kunt het niet verslaan, want als je op het ene terrein een slag wint, verlies je ongemerkt op een ander terrein. Ik geloof nu in het absolute kwade, het radicale kwaad dat de zaken bij de wortel aantast en in diverse vormen opduikt. Kwade wil. Kwade bedoelingen. De Morgen