Johannes Paulus II op twee na langst regerende paus

(tijd) - Paus Johannes Paulus II staat zondag 9.281 dagen aan het hoofd van de katholieke kerk. Daarmee verdringt hij Leo XIII als de op de twee na langst regerende paus in bijna 2.000 jaar kerkgeschiedenis. De zieke en zwakke paus denkt niet aan ontslag. Maar wat er moet gebeuren indien de paus fysiek en/of mentaal niet langer in staat is zijn taak behoorlijk uit te oefenen, is niet meteen duidelijk.