John Goossens nieuwe afgevaardigd bestuurder van Bell Telephone

Met ingang van 1 juli van volgend jaar wordt John J. Goossens, licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen, afgevaardigd bestuurder van Bell Telephone in opvolging van baron Eugène Van Dyck die eerlang 65 jaar wordt. In afwachting daarvan zal Goossens op 1 december 1988 bij Bell Telephone in dienst treden.