Advertentie
Advertentie

John Maynard Keynes, de financiële smaakmaker van de eeuw

(tijd) - Bij het schrijven van een artikel over Maynard Keynes borrelen de superlatieven spontaan op. Keynes is zonder discussie de grootste econoom van de eeuw. Zijn magnum opus is volgens velen het belangrijkste wetenschappelijke werk van de eeuw. Geen enkel ander boek beïnvloedde in die mate het uitzicht van de maatschappij en de rol van regeringen. Alsof dat allemaal niet voldoende is, was Keynes de architect van het grootste monetaire systeem van de eeuw. En ja, hij staat ook geboekstaafd als een der grootste beleggers.