Johns Fashion Accessories houdt het bij verticale integratie

'Mijn onderneming is de vervulling van een jongensdroom. Maar ik stel wel vast dat noch de overheid noch de banken willen meestappen in mijn investeringen. Nog één investering en ik verhuis naar Tenerife.' Yves Germis (29) beheert als zaakvoerder van John's Fashion Accessories een keten van ceremoniekledij, van productie tot detailhandel, verkoop en verhuur. Zijn omzetcijfer groeit ontzettend snel, maar hij stuit op onwil bij de banken. Dan moet er maar buitenlands kapitaal aan te pas komen, vindt hij.