Advertentie
Advertentie

Joint ventures mogen mededinging beperken

(tijd) - Indien de konkurrentieregels niet geschonden worden door de oprichting zelf van een gemeenschappelijk bedrijf (joint venture), mag die oprichting gepaard gaan met "redelijke' konkurrentiebeperkende maatregelen die nodig zijn om de oprichting mogelijk te maken en om de doeltreffende werking van de gemeenschappelijke onderneming te waarborgen.