Advertentie
Advertentie

Jonathan Power, publicist, over geweld en misdaad in Noord-Ierland

We zullen pas over geruime tijd weten hoeveel jaar het kost om een oorlogscultuur te vervangen door een van geweldloosheid en overleg. Het vredesproces en de wapenstilstand van het IRA die daar een wezenlijk onderdeel van is, zijn nu zeven jaar onderweg. Het geweld is ingrijpend verminderd sinds het hoogtepunt van de problemen, zelfs als de bommen van de splintergroep Real IRA en het voortdurende straatgeweld van de protestantse milities worden meegerekend. Bovendien is Noord-Ierland in normale tijden, met zijn sterk kerkelijke cultuur aan weerszijden van de sektarische scheidingslijn, een van de opvallend geweldloze culturen van Europa. Wie zijn tienerdochter veilig en wel wilde grootbrengen, moest altijd hier zijn. Maar de jongste vijf jaar is de gewone misdaad in het kielzog van de milities dezelfde kant opgegaan als in andere maatschappijen. Even belangrijk voor het toekomstige welzijn van Noord-Ierland is het of die straatmisdaad net zo doelmatig kan worden aangepakt als het politieke geweld. NRC HandelsbladHenk van Luijk, oud-hoogleraar bedrijfsethiek, over maatschappelijk ondernemenTheoretisch is er sprake van stagnatie. Het aantal boeken, artikelen en interviews over maatschappelijk ondernemen wordt groter en groter, maar ze zeggen vrijwel allemaal hetzelfde. Ze zeggen dat het een belangrijk onderwerp is, en dat we hard moeten werken aan de ontwikkeling van gedragscodes en meetinstrumenten om het onderwerp handen en voeten te geven, maar theoretisch is het de dood in de pot. Een of twee decennia geleden was dat anders. Het bedrijfsleven had toen een beperkt aantal heel directe vragen. Bijvoorbeeld: hoever strekt die maatschappelijke verantwoordelijkheid van mij zich eigenlijk uit? Is daar ergens een grens aan? (...) Is maatschappelijk ondernemen een vlag zonder lading? Nee, maar misschien wel een vlag, geplant in mul zand. Om daar verbetering in aan te brengen, volstaat het niet dat wij dagelijks een saluut brengen aan de vlag. Daarvoor moet de ondergrond worden verstevigd. Het Financieele DagbladMenno Tamminga, columnist, over kredietverschaffing van bedrijven aan klantenWie lette in de voorbije hosannajaren nog op de financiële positie van klanten? Geld was gratis in de internethausse. Financiers stonden in de rij. Verkopers van complete telecommunicatienetwerken, zoals Lucent, Nokia en Ericsson, werden steeds soepeler met het geven van kredieten en leningen aan klanten. Zo financieren leveranciers hun eigen opdrachten en gaan zij voor bankje spelen, met alle risicos van dien van plotselinge renteschommelingen en wanbetalers. Vrachtwagenfabrikant Daf ging daar in de vorige recessie in 1993 aan kapot. Bijna iedereen doet het. NRC Handelsblad