Advertentie
Advertentie

Jonge werknemers worden beter beschermd

(tijd) - De Kamer heeft het wetsontwerp inzake studentenarbeid en arbeid van jeugdige werknemers goedgekeurd. De Senaat stemde eerder al in. Volgens minister van arbeid Smet is een betere bescherming nodig. In 1991 werden 3.096 overtredingen vastgesteld bij kontroles bij 3.177 bedrijven met 8.997 jobstudenten.Het wetsontwerp omvat drie luiken. Het eerste zijn een aantal wijzigingen in de arbeidswetgeving, nodig door de verlaging van de leeftijd voor meerderjarigheid tot 18 jaar. Het tweede luik beslaat de studentenarbeid.