Jongere en oudere bedienden halen voordeel uit krappe arbeidsmarkt

BRUSSEL (tijd) - Het aantal jobs voor bedienden groeide in 1998 met ruim 28.000 of 2,6 procent, dat is sterker dan in 1997. De netto toename is het resultaat van zo'n 492.200 nieuwe contracten, tegen 464.200 waar een eind aan kwam. De aanwervingen gebeuren nog altijd meest bij de fel begeerde groep van 25- tot 34-jarigen. Maar de relatieve krapte op de arbeidsmarkt laat ook jongeren en ouderen een ietsje mee profiteren van de groei. Al betalen ze er met deeltijdse en/of tijdelijke contracten wel een prijs voor.Cevora, het opleidingscentrum van het ANPCB (het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden, dat de bedienden groepeert die tussen de stoelen van alle andere paritaire comités vallen), publiceerde donderdag al voor de derde keer de resultaten van zijn zelf ontworpen barometer, waarmee de evolutie van de bediendentewerkstelling kan worden gemeten. Het meetinstrument biedt niet alleen de mogelijkheid de trends te onderzoeken bij de bedienden behorend tot het ANPCB, maar toont de evolutie op de arbeidsmarkt voor bedienden in het algemeen.