Jongere kan straks vanaf 18 jaar parlementslid worden

(tijd) - Als de andere partijen formateur Guy Verhofstadt volgen, wordt de verkiesbaarheidsleeftijd voor Kamer en Senaat bij de volgende verkiezingen op 18 jaar gebracht. Parlementsleden krijgen een maand minder vakantie. Er komt een gewestelijke volksraadpleging. De strijd tegen de papierberg wordt voortgezet. Over de staatshervorming zegt de formateursnota weinig meer dan dat het Overlegcomite moet uitgebouwd worden tot de instantie waar communautaire spanningen uitgepraat worden.Politieke vernieuwing