Jongere kiezers stemmen anders

(tijd) - De partijtrouw bij de kiezers van 1999 is niet de enige factor die de uitslag van de verkiezingen van 18 mei zal bepalen. Een andere factor zijn de naar schatting 450.000 nieuwe kiezers, van wie 270.000 in Vlaanderen. Het gaat om de jongeren die geboren zijn tussen 14 juni 1981 en 18 mei 1985. Zij zijn sinds de verkiezingen van 13 juni 1999 achttien jaar geworden en kunnen voor het eerst aan de parlementsverkiezingen deelnemen. Zij vertegenwoordigen ongeveer 6 procent van het kiezerskorps. Uit onderzoek is bekend dat nieuwe kiezers anders stemmen dan oudere kiezers. De exit poll van De Tijd-VRT-ISPO van 13 juni 1999 leerde dat 21 procent van de nieuwe Vlaamse kiezers een stem gaf aan de VLD, tegenover 22,6 procent gemiddeld. Agalev scoorde met 20,6 procent beduidend hoger dan gemiddeld (11,0). Het Vlaams Blok zat met 15,6 procent op zijn gemiddelde. VU-ID deed het met 14 procent bij de jonge kiezers beter dan bij het hele electoraat (8,8 procent). De CVP, die 22,2 procent van de stemmen kreeg, haalde bij de jongeren maar 12,6 procent. De SP bengelde bij de nieuwe kiezers achteraan met 10,1 procent, tegenover gemiddeld 15 procent. In een TNS-Media/Dimarso-peiling die Humo en Studio Brussel in maart lieten doen bij 500 jongeren tussen 18 en 21 jaar, haalde de VLD 27 procent van de stemintenties. Nadien kwamen het sp.a-spirit-kartel met 21 procent, CD&V met 18 procent, Agalev met 16 procent en het Vlaams Blok met 14 procent. De N-VA haalde maar 1 procent. Van de ondervraagden wist nog maar een vijfde al zeker voor welke partij ze zouden stemmen. Bij de beoordeling van de verkiezingsuitslag moet er ook rekening mee worden gehouden dat van de kiezers van 1999 er de voorbije vier jaar ongeveer 415.000 zijn gestorven, van wie ongeveer 230.000 in Vlaanderen. Aangezien de sterfte bij de oudere kiezers hoger ligt dan bij de jongere, zullen vooral de partijen die relatief meer oudere kiezers aantrekken dat voelen. Uit de Tijd-VRT-ISPO-exit poll van 1999 bleek dat in de groep van de 65-plussers drie partijen oververtegenwoordigd waren: CD&V (6,9 procentpunten meer dan gemiddeld), sp.a (+6,1) en het Vlaams Blok (+4,2). VU-ID (-4,3) en Agalev (-6,7) haalden in die leeftijdsgroep minder kiezers dan in het totale electoraat. Voor de VLD was er geen significant verschil. MD