Journalisten sleutelen aan code voor 'namen noemen'

(belga/tijd) - Op de meeste redacties ligt men niet wakker van het probleem van het noemen van namen van daders en slachtoffers in de berichtgeving. Volgens de Belgische journalistenbond AVBB is dat een vergissing. Als de media niet tot zelfregulering overgaan zal de overheid dat in hun plaats doen. Minister van Justitie De Clerck wil de praktijk van het 'namen noemen' in elk geval aan strenge voorwaarden binden.Dit is woensdag gebleken op een congres van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB). Volgens de AVBB is het noemen van namen wel degelijk een probleem, te situeren in het conflict tussen het recht op informatie en bescherming van het privé-leven. Volgens de vereniging zijn de mensen er steeds minder op gesteld dat hun namen worden genoemd (al lezen ze wel graag kranten waarin de identiteit van anderen voluit wordt gegeven). De recente wet op de bescherming van de privé-sfeer wijst op een nieuwe trend naar meer sereniteit en discretie.