Advertentie
Advertentie

Journalisten vragen Raad voor Journalistiek

(belga) - De vereniging van Belgische beroepsjournalisten wenst dat binnen de kortste keren een Raad voor de Journalistiek wordt opgericht die kan toezien op de naleving van de journalistieke deontologie. Deze aparte instelling moet een wettelijke basis krijgen, liefst nog voor het einde van deze legislatuur, zo is dinsdag verklaard op een persconferentie van de beroepsvereniging. Daar werd benadrukt dat ook uitgevers, hoofdredacteurs en omroepen in de raad vertegenwoordigd moeten worden. Wat inhoudt dat alle geledingen van het medialandschap dezelfde deontologische rechten en plichten dienen te onderschrijven. Met haar beginselverklaring die aansluit bij een voorstel van de Gentse mediaspecialist professor Dirk Voorhoof, komt de AVBB (Algemene Vereniging van Belgische Beroepsjournalisten), tegemoet aan een dwingende vraag. De toegenomen spanningen tussen media enerzijds en de civiele maatschappij en de instellingen anderzijds, hebben de jongste tijd immers geleid tot een steeds luidere roep om hetzij meer extern toezicht, hetzij zelfregulerend optreden door het beroep.