Jovanovich in het rood

NEW YORK (reuter) - In het tweede kwartaal van 1989 heeft het Amerikaanse concern Harcourt Brace Jovanovich (HBJ) een verlies moeten verwerken van 42,6 miljoen dollar, wat iets minder is dan vorig jaar, toen een negatief resultaat werd geboekt van 44,3 miljoen dollar. Per aandeel bedraagt het verlies nu 84 cent (104).