Advertentie
Advertentie

Joyo Bank opent volwaardig kantoor in Brussel

(tijd) - De Japanse Joyo Bank beschikt sinds 6 maart over een volwaardig kantoor in Brussel. Bedoeling van de vestiging is verdere ervaring opdoen op het gebied van universeel bankieren. Daarnaast wil de bank aan effektenhandel doen en obligatieleningen plaatsen voor Japanse debiteuren. Joyo beschikte in Brussel al over een vertegenwoordigingskantoor, dit om de nodige kontakten te leggen. Eind vorig jaar werd beslist het statuut te wijzigen om volwaardige bankaktiviteiten te kunnen ontwikkelen in Europa. Het Brusselse kantoor kreeg een startkapitaal mee van 670 miljoen frank.Joyo is één van de grote regionale banken in Japan. Vorig boekjaar steeg haar nettowinst van 15,2 tot 18,3 miljard yen.