Juiste aandelenkeuze wordt nog belangrijker

Reeds 18 maanden bevinden de aandelen van leveranciers van telecomdiensten zich in een neerwaartse spiraal. Overdreven schulden, onrealistische verwachtingen in mobiele data en alternatieve netwerken, en een niet aflatende verkoopdruk van grote aandeelhouders liggen hier aan de basis. Sinds de WTC-aanslagen houden de telecomaandelen echter verrassend goed stand. Enerzijds is de relatieve aantrekkelijkheid van telecomaandelen tegenover meer conjunctuurgevoelige aandelen vergroot. Anderzijds stellen waarnemers dat door vliegangst de vraag naar telecomdiensten zoals videoconferencing zal stijgen, doch is het nog te vroeg om hieruit conclusies te trekken. De WTC-aanslagen bezorgen de telecomoperatoren integendeel nieuwe kopzorgen. In welke mate worden zij getroffen door een mogelijke economische recessie en een stijging van de risicopremie? Het antwoord hangt af van de financiële situatie van de operator en diens inkomstenplaatje. De conjunctuurgevoeligheid van de vraag naar telecomdiensten is het kleinst in vaste telefonie. De laatste jaren is het relatief belang van variabele inkomsten gedaald door tariefverlagingen en een verlies van marktaandeel. Deze zijn conjunctuurgevoeligere inkomsten dan die uit abonnementen. Inkomsten van professionele gebruikers zijn dan weer cyclischer dan die van residentiële gebruikers, maar dat wordt ietwat gecompenseerd door het faillissement van concurrerende alternatieve operatoren. Alternatieve operatoren zijn inderdaad volledig te mijden tijdens een economische malaise. Zij zijn afhankelijk van het investeringsritme van ondernemingen. De Zwitserse traditionele operator Swisscom heeft in de voorbije weken alvast geprofiteerd van zijn grote aanwezigheid in vaste telefonie.Het cyclische karakter van de vraag naar mobiele diensten is onzeker doordat er weinig precedenten voor handen zijn. De mobilofoon is wel geëvolueerd van een luxeproduct naar een consumptiegoed, wat de cycliciteit vermindert. Een lagere groei van de penetratiegraad en mogelijk een verschuiving van abonnementen naar goedkopere voorafbetalingskaarten, behoort wel tot de mogelijkheden. In het algemeen bevindt de conjunctuurgevoeligheid van mobiele telefonie zich tussen traditionele en alternatieve telefonie. Bovendien zijn marktleiders zoals Vodafone beter af dan kleinere concurrenten. Een verhoging van de risicopremie en een grotere kredietschaarste hebben de grootste invloed op operatoren die een hoge schuldgraad hebben. Terwijl de meeste mobiele operatoren een lage schuldgraad hebben, kan dit niet gezegd worden van de traditionele operatoren Deutsche Telekom, France Télécom en KPN. Maar ook op dit criterium staan de alternatieve operatoren er het slechtst voor. Bij een langdurige economische malaise dreigen verschillende weinig solvabele operatoren zoals Versatel, Jazztel, Carrier 1 en Completel in faling te gaan. Het financieringsplaatje van Energis, Colt en KPNQwest ziet er relatief beter uit.Beleggers kunnen in telecomaandelen die voornamelijk in vaste telefonie aanwezig zijn en weinig schulden hebben, een mooi schuiloord terugvinden. Langs de andere kant, is de kans op nieuwe dramas bij noodlijdende telecomoperatoren vergroot. Stock picking in de telecomsector is meer dan ooit aangewezen. CDR