Jumboveiling bij Nagel in Stuttgart

(tijd) - Het aloude Stuttgartse venduhuis dr. Fritz Nagel houdt van 21 tot 23 september zijn 328ste veiling van kunst en antiek. Het aanbod bevat niet minder van 4.000 kavels, waaronder 200 meubelstukken van de 17de tot de 19de eeuw - ook barok en Biedermeier -, 300 antieke en semi-antieke Oosterse tapijten - traditioneel een sterke afdeling -, 500 schilderijen van de 16de tot de 20ste eeuw, 400 voorwerpen in keramiek, 450 stuks tin uit de 18de en de 19de eeuw, voortkomend uit de nalatenschap van de Hannoverse kunsthandelaar Uwe Friedleben. Voorts is er een welvoorziene verzameling Art Nouveau met onder meer glaswerk van Gallé, Daum, Lalique enz. Bij het Art Nouveau-porselein prijken twee vroege en zeldzame Meissen-groepen "Venus en herder' door Paul Scheurick.