Juni Compostmaand

Meer informatie over alle activiteiten in Juni Compostmaand en over composteren vindt u op www.vlaco.be. Hier vindt u ook welke activiteiten de compostmeesters van uw gemeente in de compostmaand gepland hebben.