Advertentie
Advertentie

Juridische fusie Dexia-Artesia gaat in op 1 april

(tijd) - Ruim een jaar na de bekendmaking van de fusie keurden de buitengewone algemene vergaderingen van Dexia Bank, Artesia Banking Corporation, Bacob en Artesia Services gisteren de juridische integratie van de vier vennootschappen goed. De fusie gaat in op 1 april 2002, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 vanuit boekhoudkundig oogpunt.Concreet worden de vennootschappen Dexia Bank, Artesia Services en Bacob opgeslorpt door Artesia Banking Corporation, waarvan de benaming nadien gewijzigd wordt in Dexia Bank België. Daardoor worden de overgenomen vennootschappen op 1 april automatisch ontbonden, zonder vereffening.De buitengewone algemene vergadering benoemde ook de 26 leden van de raad van bestuur, die op zijn beurt de zeven leden van het directiecomité aanstelde. Het gaat om Luc Onclin (voorzitter), Martine Decamps (vice-voorzitter), Michel Hénaut, Jean-François Martin, Michel Bouteille, Claude Piret en Axel Miller. Voorzitter van de raad van bestuur wordt Marc Deconinck. Vice-voorzitters zijn Pierre Richard en Jef Gabriëls. NT