Juridische spitstechnologie rond bouwvergunning oven Drogenbos

(tijd) - Vlabraver, de maatschappij die de bouw van de omstreden verbrandingsoven van Drogenbos voorbereidt, liet woensdag in een openbare zitting van de Raad van State weten 'afstand te doen' van de toegekende bouwvergunning voor de bouw van de oven. Als gevolg lijken de ingediende verzoekschriften tot schorsing van de vergunning zonder voorwerp te zijn. Maar zo eenvoudig ligt de zaak niet, want het Vlaams Gewest trok de bouwvergunning formeel niet in.De auditeur van de Raad van State stelde eerder al voor de bouwvergunning voor de oven van Drogenbos te schorsen, omdat onvoldoende rekening was gehouden met het milieueffectenrapport (MER). Eind april schorste de Raad van State de openbare zitting over de verzoeken tot schorsing van de bouwvergunning, omdat Vlabraver liet weten af te zien van de vergunning. De coöperatieve vennootschap van de provincie Vlaams-Brabant, de intercommunales Haviland en Interleuven, de Vlaamse Maatschappij voor Afvalrecuperatie, OVAM en het privé-bedrijf Watco, zei een nieuwe bouwvergunning, in regel met het MER, aan te vragen.