Juristen vrezen perverse gevolgen antidiscriminatiewet

(tijd) - De nieuwe antidiscriminatiewet wekt beroering in juridische kringen. Het luidt dat de wet te ruim is en bij 'elk verschil in behandeling' ingeroepen kan worden. De contractvrijheid, de vrijheid van meningsuiting of nog de vrijheid van vereniging komen in het gedrang, stellen juristen. 'Laten we vijf jaar afwachten en vertrouwen op het goede oordeel van de rechters', reageert men op het kabinet van Laurette Onkelinx (PS), de federale minister van Gelijke Kansen die aan de oorsprong van de wet lag.