Justitie en werkgelegenheid topprioriteiten voor 1997

(tijd) - Voor de modale Vlaming en de Vlaamse politici krijgt een betere werking van het gerecht een veel hogere prioriteit dan een jaar geleden, zo leert de eindejaarsenquête die Dimarso in opdracht van deze krant deed bij een representatieve steekproef van de meerderjarige Vlamingen en bij de Vlaamse parlementsleden (Tijd van 26 december). Echt verrassend is dat niet. Wel verrassend is dat het terugdringen van de werkloosheid zowel bij burgers als politici aan belang inboet. De bestrijding van de werkloosheid mag dan nog prioriteit nummer één zijn bij de politici, 'slechts' 80 procent van onze gekozenen vindt dit eind 1996 zeer belangrijk, tegenover nog 85 procent een jaar eerder. Eenzelfde beeld krijgen we te zien bij de bevolking, waar de vermindering van de werkloosheid door 63 procent als zeer belangrijk wordt bestempeld. Een jaar geleden was dit nog 76 procent.Toch blijft de strijd tegen de werkloosheid hiermee in de top-drie staan van de prioriteiten van de Vlamingen voor 1997. Nummer twee is de vrijwaring van de sociale zekerheid (met 64 procent een status-quo ten opzichte van eind 1995), terwijl een betere werking van het gerecht naar nummer één stijgt (plus 10 procentpunten in vergelijking met een jaar geleden).