Advertentie
Advertentie

Justitie moet dienstverlening worden, geen hulpverlening

'Bijstand aan personen', zo omschrijft art.5.p. 1.II van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot Hervorming der Instellingen de persoonsgebonden aangelegenheden die luidens de Grondwet tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen behoren. Het gaat om het gezinsbeleid, het beleid inzake maatschappelijk welzijn, inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, inzake mindervaliden, het bejaardenbeleid, de jeugdbescherming en de sociale hulpverlening aan gedetineerden.