Advertentie
Advertentie

K - TABEL HISTOR

Historische elementen 4de en 5de Kolonizatie door de Franken, aan de kust vermengd met Friezen eeuw en in het Boonse met Saksen 645 Vorstmunster/Forest-Montiers : Frankische Evangelievertaling 648 Ontstaan van de Sint- Bertijnsabdij te Sint-Omaars 695 Ontstaan van de Sint- Winoksabdij te Wormhout 822-840 Ontstaan van het Saksisch epos "De Heliand', met Friese en Frankische elementen, geschreven in het Boonse of aan de Vlaamse kust 831 Ontstaan van het Frankisch Lijdensverhaal te Sint-Rikiers : "Passio Domini in Theodisco (et Latino)' 840-930 Hukbald van Sint- Omaars (Elnone), dichter en musicus 881 Ontstaan van het Frankisch epos "Het Ludwigslied' te Sint-Amands. Dit epos behoort ook tot de Oudnederlandse letterkunde 1096 Godfried van Bouillon (uit Bonen) wordt leider van de Eerste Kruistocht omdat hij Diets en Romaans kent Oorlog en vrede 1435 Vrede van Atrecht. Het rijk van Filips de Goede wordt uitgebreid met het Boonse en de steden op de Somme. Filips de Goede ontheven van leenmanschap ten opzichte van de Franse koning 1553 Op bevel van Keizer Karel V wordt Terenburg (Terwaan) verwoest 1562 Stichting van de universiteit van Dowaai, de tweede universiteit van de Nederlanden 1566 Uitbreken van de Beeldenstorm in Steenvoorde 1659 Vrede van de Pyreneeën. Het grootste deel van Artezië, Broekburg en Grevelingen wordt door Frankrijk geannexeerd 1662 Engeland verkoopt Duinkerke aan Frankrijk 1668 Frans-Vlaanderen komt onder jurisdiktie van de Franse Raad van Justitie 1668 Vrede van Aken. Rijsel, Dowaai, Orchies en Sint-Winoksbergen worden door Frankrijk geannexeerd 1678 Vrede v. Nijmegen. Kassel en Belle worden door Frankrijk geannexeerd Verfransing 1684 Koninklijk Edikt over de verfransing van alle openbare akten 1713 Vrede v. Utrecht. De Franse veroveringen worden definitief bekrachtigd 1714 Andries Steven uit Kassel laat zijn "Nieuwen Nederlandschen Voorschriftboek' verschijnen 1790 Frans-Jozef Bouchette pleit in de "Assemblée Nationale' te Parijs voor een Nederlandse tekst van de gemeentewet 1793 Opheffing van de universiteit van Dowaai 1793 Verschijning van het dekreet waarbij het Frans onderwijstaal wordt in geheel de Franse republiek 1794 Oproep van de Nationale Konventie om de minderheidstalen in Frankrijk te vernietigen 1833 Loi Guizot : de verfransing van het onderwijs wordt doorgezet 1850 De streektalen in Frankrijk worden wettelijk verboden