Advertentie
Advertentie

Kaart voor jongerenbanen

(tijd) - Vanaf 1 november wordt in het kader van het jongerenbanenplan, de jongerenbanenkaart ingevoerd. Daarmee wil men de administratieve rompslomp van het jongerenbanenplan tot een minimum beperken. De kaart omvat twee luiken. Het eerste luik bevat informatie voor de jongere en de kandidaat-werkgevers over het jongerenbanenplan. Het tweede gedeelte van de kaart geldt als bewijs dat de jongere behoort tot de doelgroep van het jongerenbanenplan en aanwerving bijgevolg leidt tot verminderde werkgeversbijdragen.