Kabinetschef van koning neemt plaats in PS-zetel

(tijd) - Omdat er nog werken bezig zijn in het halfrond waar de Kamer van Volksvertegenwoordigers gewoonlijk vergadert, kwamen de kamerleden gisteren in de Congreszaal van het Natiepaleis bijeen, die tot voor enkele jaren door de Brusselse Hoofdstedelijke Raad werd gebruikt. Om alle kamerleden een plaats te geven, waren stoelen bijgeplaatst en waren ook de eerste rijen van de publiekstribune voor parlementsleden voorbehouden - al bleek dat uiteindelijk niet nodig te zijn. Een voorbehouden plaats voor de kabinetschef van de koning is er in de Congreszaal niet. Toen Jacques van Yperseele de Strihou opdaagde om het debat over de wapenuitvoer bij te wonen, konden de diensten van Kamer hem enkel een plaats in de publiekstribune aanbieden die voor een PS-kamerlid was voorbehouden. De minzame Van Yperseele had daar geen enkel probleem mee.Kamervoorzitter Herman de Croo verontschuldigde zich uitgebreid bij de kamerleden en de journalisten voor de minder comfortabele vergader- en werkomstandigheden.De Croo zei dat er geen precedent bestaat voor het feit dat de Kamer het zomerreces onderbreekt om te vergaderen. Wel werd in 1980 en in 1988 telkens tot 4 of 5 augustus doorvergaderd om wetsontwerpen over de staatshervorming te bespreken en goed te keuren, zei De Croo. Hij vergat dat de Kamer op 2 augustus 1993 bijeenkwam voor een officiële regeringsmededeling over het overlijden van koning Boudewijn en een rouwhulde. En op 9 augustus legde Albert II in verenigde vergadering van Kamer en Senaat de grondwettelijke eed af als zesde koning der Belgen. MD