Advertentie
Advertentie

Kabinetsuitgaven dalenin verkiezingsjaar 2004

(tijd) - De Vlaamse regering snoeit volgend jaar in de kabinetsuitgaven. In de begroting voor 2004 is voor de vergoeding van de ministers en hun medewerkers en voor de werkingskosten van de kabinetten 26,53 miljoen euro uitgetrokken, bijna 15 procent minder dan de 31,06 miljoen euro in de aangepaste begroting van dit jaar. Voor het jaarsalaris en de representatiekosten van de minister-president staat 170.000 euro in de ontwerpbegroting voor 2004, 39.000 euro minder dan dit jaar. Voor een gewoon minister gaat het om 161.000 euro, tegenover 197.000 dit jaar. Volgens het kabinet van Dirk van Mechelen (VLD), de Vlaamse minister van Begroting, heeft de vermindering te maken met het feit dat 2004 een verkiezingsjaar is. Zowel tijdens de verkiezingscampagne als in de periode van de regeringsvorming na de verkiezingen heeft een minister minder representatie. Salarissen en vergoedingen van de kabinetsmedewerkers worden op 22,5 miljoen euro geraamd, tegenover 26,39 miljoen dit jaar. Ook die vermindering heeft, althans ten dele, met de verkiezingen te maken. Tegen het einde van de legislatuur geven nogal wat kabinetsmedewerkers hun onzekere job op. Na de verkiezingen duurt het enige tijd vooraleer een kabinet is samengesteld. Hervorming Een tweede reden is de operatie Beter Bestuurlijk Beleid, de hervorming van de Vlaamse administratie. Het is de bedoeling dat de ministers die na de verkiezingen van 13 juni aantreden een kleiner kabinet hebben en meer met de administratie gaan samenwerken. In het Vlaams Parlement hekelde Luc Van den Brande (CD&V) gisteren de forse stijging van de uitgaven voor de kabinetsmedewerkers sinds het aantreden van paars-groen in 1999. Van den Brande, die van 1991 tot 1999 minister-president was, zei dat voor kabinetsmedewerkers dit jaar 23 miljoen euro wordt uitgegeven, een derde meer dan in 1998. Hij zei dat van de aangekondigde afslanking van de kabinetten met 30 procent niets in huis is gekomen. MD