Advertentie
Advertentie

Kadaster wordt overgedragen aan gewesten

(tijd) - Het kadaster wordt, samen met de onroerende voorheffing en de registratierechten, overgedragen aan de gewesten. Dat is een van de afspraken die donderdagavond zijn gemaakt op het Lambermontconclaaf, maar zoals dat altijd het geval is met zulke onderhandelingen: er is pas een akkoord, als er over alles een akkoord is. Om over alles een akkoord te vinden, zijn de onderhandelaars gisteravond opnieuw bijeengekomen voor een vergadering waarvan niemand de uitkomst durfde te voorspellen.Tot omstreeks middernacht hebben onderhandelaars van alle regeringspartijen donderdag in de ambtswoning van premier Verhofstadt aan de Lambermontstraat vergaderd over de omzetting van het Hermes- en het Lambermontakkoord in wetteksten. Het eerste akkoord gaat over de regionalisering van het landbouwbeleid en de buitenlandse handel, het tweede hoofdzakelijk over de herziening van de Financieringswet en de regionalisering van de Gemeentewet. De sfeer in de Lambermont was goed, de Griekse maaltijd lekker.Om sneller door de tientallen problemen, knelpunten en geschilpunten te kunnen gaan, verdeelden de onderhandelaars zich in twee groepen. De ene besprak de bevoegdheidsoverdracht, de tweede de financiële aspecten van de verdere staatshervorming. Alle voorliggende teksten werden een eerste keer volledig doorgenomen. Daarbij konden al heel wat kleinere, vaak technische problemen worden opgelost. Het ging dikwijls over onderwerpen waarin de gewesten en gemeenschappen aan hetzelfde zeel trokken, tegen het standpunt van de federale overheid in.Zo is overeengekomen dat de diensten van het kadaster geregionaliseerd worden. De gewesten drongen daar al langer op aan. De overheveling was nochtans niet opgenomen in het Lambermontakkoord, maar omdat zij naadloos aansluit bij de overdracht van de volledige bevoegdheid over de onroerende voorheffing en de registratierechten aan de gewesten, wordt zij toch nog in de bijzondere wet over de hervorming der instellingen ingevoegd.De moeilijkste knelpunten werden gereserveerd voor de tweede fase van het overleg, die gisteren in de vooravond begon. Wanneer het zou eindigen, kon niemand voorspellen. De enige zekerheid was dat vice-premier Johan vande Lanotte, die samen met Louis Michel in de federale regering bevoegd is voor de staatshervorming, omstreeks middernacht de Lambermont zou verlaten, om deze ochtend enigszins fris en monter met zijn bruid op het stadhuis van Oostende te kunnen verschijnen. Eventueel zou zondag voortvergaderd worden.Een van de moeilijke punten was de verdeling van de kredieten en de ambtenaren van het ministerie van Landbouw. Volgens het Hermesakkoord zou dat gebeuren op basis van een foto van de toestand van de voorbije jaren. Uit de foto is, tot verrassing van de Vlaamse partijen, gebleken dat 52 procent van de ambtenaren Franstalig is. Zij eisen een voor Vlaanderen gunstiger verdeling.Ontwikkelingssamenwerking wordt een andere zware klus. De andere Vlaamse partijen steunden de eis van de Volksunie dat het beginsel van de splitsing in de bijzondere wet komt, maar het was zeer de vraag of de VU-onderhandelaars, met name Bert Anciaux, daar genoegen mee zouden nemen. Hét moeilijkste punt zou ongetwijfeld de bescherming van de Franstaligen in de randgemeenten worden, gekoppeld aan die van de Vlamingen in Brussel. De Franstaligen willen het toezicht dat de Vlaamse regering over de randgemeenten zou krijgen, uithollen. De Vlaamse partijen kunnen dat niet aanvaarden. Zij staan bovendien onder druk om meer waarborgen voor de Brusselse Vlamingen in de wacht te slepen dan de schamele mogelijkheid een Vlaamse schepen aan te stellen. In het Vlaamse kamp besefte men dat de Franstaligen daar een prijs voor zullen vragen, in de vorm van toegevingen in de randgemeenten. Het werd dan ook niet uitgesloten dat er over Brussel en de Rand een deal zou worden gesloten. MD