Kadastrale perekwatie wordt uitgesteld

De kadastrale perekwatie, eerst gepland tegen 1 januari 1992, wordt "uitgesteld', zo besliste de ministerraad. Ze zal ten vroegste in 1995 van kracht worden. In afwachting zullen de kadastrale inkomens vanaf 1991 worden geïndexeerd. De eerste indexering van 1991 zal gebeuren door de ontwikkeling van de prijzen in 1990 te vergelijken met de gemiddelde index van de jaren 1988 en 1989. De volgende indexeringen blijven beperkt tot een aanpassing volgens de index van de prijzen gedurende het jaar dat voorafgaat.