Kaderleden in de stroomversnelling

Iedereen heeft de mond vol over de nood om zich continu aan te passen en de daarmee samenhangende omwentelingen in de bedrijfswereld. Bepaalde sectoren, zoals de verzekeringen, financiële instellingen en wisselagenten, en ook vrije beroepen, zoals de balie, die jarenlang binnen wel omlijnde kaders hebben gewerkt, ervaren een toenemende concurrentie en internationalisering. De goeie oude tijd is voorbij, heilige huisjes wankelen. De bescherming van het corporatisme kan door de nationale overheden niet gehandhaafd worden. Nieuwe allianties worden op touw gezet, bepaalde banden over de grenzen heen worden nauwer aangetrokken, verdere fusies en overnames zijn onvermijdelijk.