'Kaderleden nog altijd wezen van sociaal overleg'

BRUSSEL (tijd) - Volgens de christelijke bediendenbond LBC-NVK heeft het kaderpersoneel in nogal wat ondernemingen nog altijd geen syndicale afvaardiging en mist het daardoor een stem in het kapittel van het sociaal overleg. Nochtans zijn kaderleden vragende partij voor collectieve afspraken over hun arbeidsvoorwaarden, zegt de bond. Om te beantwoorden aan die behoefte is de LBC-NVK gewonnen voor een 'CAO à la carte'.Bij de sociale verkiezingen vorig jaar moesten de onafhankelijke vakbond van kaderleden NCK, net als de huislijsten voor het kaderpersoneel, veel terrein prijsgeven. Allebei verloren ze zowat twintig procent van hun aanhang, om te eindigen op respectievelijk 18,9 en 16,1 procent van de stemmen. Nochtans brachten de sociale verkiezingen meer kaderleden in de ondernemingsraden van de bedrijven. Maar die stonden veeleer op de lijsten van traditionele vakbonden. De christelijke LBC-NVK berekende dat in Vlaanderen 43 procent van alle kandidaten voor het kaderkiescollege terug te vinden was op zijn lijsten. Zij haalden meer dan de helft van de stemmen van het Vlaamse kaderpersoneel binnen. En ook in Brussel ging de LBC-NVK op de twee fronten vooruit.