Kaderleden nog huiverig voor stages in Japan

Al kunnen de resultaten van het Europees-Japans centrum voor industriële samenwerking na één jaar werking bevredigend worden genoemd, toch vaart het centrum nog niet op kruissnelheid. Dit blijkt o.m. uit de nog geringe deelname van Europese hogere kaderleden en ingenieurs aan de stages die het centrum voor hen in Japan organizeert.