Kaders willen meespelen in Europa van 1992

(tijd) - Vertegenwoordigers van organizaties voor kaderleden uit negen landen van de Europese Gemeenschap zijn de voorbije twee dagen in Brussel bijeengeweest om zich te beraden over de toekomst en de taak van de kaderleden in het Europa van 1992. De slogan van het kongres sprak voor zich: "Geen Europa zonder kaders'.