Kaderwet moet veiligheid verbruikers bevorderen

De raad voor het verbruik vraagt in een advies aan de minister voor ekonomische zaken dat deze een kaderwet bij het parlement zou indienen om op een preventieve wijze de veiligheid van de verbruiker te bevorderen. Hoeksteen van de nieuwe reglementering moet gevormd worden door een nieuw op te richten "kommissie voor verbruikersveiligheid' waar iedere persoon een zaak aanhangig zal kunnen maken.