Kaderwet opent deur voor ingreep ambtenarenpensioen

(tijd) - Het blijft de bedoeling dat de regering dit weekend de discussie over de ontwerp-kaderwetten afrondt. De kaderwet over de modernisering van de sociale zekerheid zou het meest expliciet zijn over de pensioensector en de ziekteverzekering. Opmerkelijk is dat ook de ambtenarenpensioenen daarbij aan bod komen.Premier Dehaene zei gisteren zelf in de Kamer dat hij erop rekent dat de ministerraad de teksten dinsdag kan goedkeuren. Die kunnen dan naar de Raad van State, waarna de definitieve versie op 7 juni goedgekeurd kan worden en naar de Kamer doorgestuurd. Het ontwerp over de begroting staat ondertussen op papier. Zoals verwacht gaat het om een vage tekst van slechts twee pagina's. Maar juist die beknoptheid maakt er een geducht wapen van. 'In de naam van Maastricht kan de regering alles doen', zo klonk het gisteren op een kabinet.