Kaderwetten passeren eerste horde

(tijd) - De regering heeft een eerste horde genomen. De bevoegde kamercommissies hebben een punt gezet achter de algemene bespreking van de drie ontwerpen van kaderwetten. In de EMU-commissie deden de ministers Van Rompuy en Maystadt dat met een ware cursus staathuishoudkunde, waaruit vooral moest blijken dat ons land er nog zo slecht niet voorstaat. Binnen de meerderheid hoopt men de ontwerpen nog voor elf juli in de plenaire vergadering van de Kamer te kunnen laten goedkeuren.De commissie die zich met de sociale wet bezighoudt, had vrijdag al de algemene bespreking van de ontwerpen afgerond. De twee andere commissies volgden gisteren met de replieken van respectievelijk de ministers Van Rompuy en Maystadt voor de EMU-kaderwet en Di Rupo voor het ontwerp over de werkgelegenheid en de concurrentiekracht.