Kalme obligatiemarkten genereren weinig nieuwe uitgiften

(van een medewerker) In de Verenigde Staten lijkt een ekonomisch herstel zich langzaam maar zeker aan te kondigen. De rente blijkt zich momenteel op het fundamenteel laagste niveau te bevinden, zodat beleggers nog steeds opteren voor korte-termijnobligaties. Korte looptijden verminderen immers het kapitaalrisico en geven de mogelijkheid ten volle te kunnen profiteren van eventuele appreciaties van de dollar. Het groene briefje stabilizeerde zich ondertussen net boven 1,60 DM.