Advertentie
Advertentie

Kamer aanvaardt wetsontwerp inzake erkenning aannemers

(tijd/belga) - De Kamer heeft gisteren een wetsontwerp inzake de erkenning van aannemers goedgekeurd. Het ontwerp bevat een hele reeks van nieuwigheden. Zo zullen de erkenningen om de vijf jaar worden vernieuwd. Ook zal de erkenningskommissie in de toekomst sancties mogen opleggen. Het ontwerp werd eerder reeds door de Senaat goedgekeurd maar zal slechts over enkele maanden in werking treden. Eerst moeten er nog een aantal uitvoeringsbesluiten worden uitgevaardigd.