Kamer beslist zelf over nucleaire berging

(tijd) - De regering kan pas een definitieve beslissing nemen over de berging van radio-aktief afval nadat het parlement hierover gedebatteerd heeft. Een resolutie in deze zin werd gisteren door de Kamer goedgekeurd.