Kamer blijft sluis voor vervolging ministers

(tijd) - In de toekomst zullen ministers niet langer door Cassatie maar door het Hof van Beroep berecht worden. Dat valt te lezen in de nieuwe versie van het grondwetsartikel 103 over de ministeriële verantwoordelijkheid die maandag de zegen kreeg van de kamercommissie voor de grondwetsherziening. Maar verschillende oppositiepartijen struikelen over het feit dat de Kamer blijft optreden als sluis voor de vervolging van ministers.De kamerleden die moeten beslissen of ex-minister Coëme al dan niet doorverwezen wordt naar Cassatie, doen dat op basis van een 'uitvoeringswet' bij het artikel 103, die de Kamer begin dit jaar in allerijl goedkeurde. Die zogenaamde wet-Di Rupo moest ervoor zorgen dat strafrechtelijke procedures tegen een (gewezen) minister voortaan in een iets discretere sfeer verliepen. Het gerecht kon voortaan op eigen initiatief een onderzoek tegen een minister openen. Enkel als het tot effectieve vervolging of arrestatie wou overgaan, was de toestemming van de Kamer nog nodig. Maar het ging over twee voorlopige wetten - er is ook een analoge regeling voor gewest- en gemeenschapsministers - die eind dit jaar aflopen. Tegen dan moesten de parlementsleden klaar zijn met de definitieve hervorming van de betreffende grondwetsartikels.