Kamer debatteert over begroting '91

Wathelet: informatizering gerecht komt aan de orde tijdens begrotingskontrole