Advertentie
Advertentie

Kamer herschrijft regels overheidsopdrachten

(tijd) - De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de regels voor de toewijzing van overheidsopdrachten gisteren in een volledig herschreven wettekst gegoten. Het goedgekeurde wetsontwerp bevat ook enkele procedures, onder meer de concurrentiedialoog en het dynamisch aankoopsysteem. In het bestek voor een offerte moet worden vermeld hoe zwaar elk toekenningscriterium weegt.