Kamer keurt begroting 1993 goed

(belga) - De Kamer heeft dinsdagavond de federale begroting 1993 goedgekeurd met 105 stemmen voor en 3 onthoudingen (stemafspraken). De meeste oppositieleden hadden het halfrond verlaten. Premier Dehaene pleitte in antwoord op het debat voor een ekonomisch relancebeleid op Europees niveau. Hij acht dit een prioriteit voor de komende Europese top. Inzake privatizeringen verduidelijkte hij dat de regering in funktie van konkrete dossiers zal beslissen of zij de meerderheid van de aandelen uit handen geeft of niet.