Kamer keurt ontwerp van programmawet goed

(belga) - De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren het ontwerp van programmawet 1994 meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Het ontwerp bevat maatregelen waarmee de regering haar budgettaire doelstellingen wil halen voor volgend jaar. Het gaat meestal om maatregelen die voortvloeien uit de opmaak van de begroting 1994 zoals de verdubbeling van de gerechtelijke boetes. Via amendementen heeft de regering enkele maatregelen uit het krisisplan er aan toegevoegd, onder meer de verhoging van de roerende voorheffing op intresten en de hogere taks op beveks. Het ontwerp moet nog door de Senaat worden behandeld.