Kamer keurt ontwerp wapenhandel goed

BRUSSEL (belga/tijd) - De Kamer heeft tijdens haar laatste zitting van dit werkjaar het wetsontwerp op de wapenhandel goedgekeurd. Tijdens het debat bleken nogmaals de meningsverschillen over de wapenverkopen aan Saoedi-Arabië. Verder werden het sociaal luik van de programmawet, de demilitarizering van de rijkswacht, het administratief kort geding voor de Raad van State en de hervorming van vennootschapswetgeving goedgekeurd.