Kamer keurt wet-Di Rupo definitief goed

(tijd) - De plenaire Kamer heeft gisteren de wet-Di Rupo goedgekeurd, die het Hof van Cassatie tijdelijk de mogelijkheid geeft om in een dossier waarbij een minister is betrokken, alle onderzoeksdaden te stellen, behalve de arrestatie en de inbeschuldigingstelling. In het debat dat aan de stemming voorafging, wezen oppositieleden op de tekortkomingen van de al te haastig opgestelde wet.Zodra de wet-Di Rupo in het Staatsblad is gepubliceerd en dus rechtsgeldig wordt, kan het Hof van Cassatie naar believen onderzoeken instellen naar dossiers waarbij ministers betrokken zijn. Alleen als de hoge magistraten het dossier helemaal rond hebben en redenen hebben om de inbeschuldigingstelling van de minister te vragen, moeten ze de Kamer vragen als raadkamer in het dossier op te treden. Deze nieuwe procedure moet in de toekomst de overdadige publieke belangstelling zoals in de zaak-Di Rupo vermijden. De Kamer keurde de nieuwe wet gisteren goed met 123 stemmen voor, bij 16 stemmen tegen en één onthouding. Het Vlaams Blok en de Volksunie stemden tegen. Eén Agalev'er onthield zich om te protesteren tegen de 'karwats waarmee de tekst door het parlement is gejaagd'.