Kamer openbaart voor het eerst eigen begroting

(tijd) - 'Het is de eerste keer in de geschiedenis van dit parlement dat een persconferentie wordt gehouden over de begroting van de Kamer. Het is ook de eerste keer dat daarover in de plenaire vergadering een debat zal worden gevoerd.' Kamervoorzitter Langendries was trots op deze nieuwe vorm van openbaarheid van bestuur, toen hij gisteren de concrete cijfers van de kamerboekhouding officieel bekendmaakte. Onder meer deze krant meldde enkele maanden terug dat het kamerbudget voor dit jaar op 3,672 miljard fr. was vastgelegd, zo'n 22,8 procent hoger dan in 1995. Langendries verklaarde dat deze stijging grotendeels te wijten is aan uitzonderlijke uitgaven, onder meer voor de afscheidsvergoedingen van de kamerleden die niet herverkozen werden, en voor de aankoop van een nieuw bibliotheekgebouw. 'De democratie heeft een prijs', zei Langendries nog. 'Deze prijs moet niet overdreven zijn, maar moet de instelling toelaten te functioneren.'