Advertentie
Advertentie

Kamer stelt behandeling van 'anti-Blok-wetsvoorstel' uit

(tijd/belga) - De verdere bespreking van het wetsvoorstel dat racistische partijen financieel wil straffen, is verdaagd tot na het parlementair reces. Het Vlaams Blok, dat zich door het PS-voorstel geviseerd voelt, diende 1.746 amendementen in. CVP, VLD en PRL hebben juridische bezwaren tegen het voorstel en willen het advies van de Raad van State vragen. Dat zou vandaag, donderdag, gebeuren.Het wetsvoorstel van de PS-kamerleden Claude Eerdekens en Charles Janssens geeft de commissie voor de controle op de verkiezingsuitgaven het recht een deel van de overheidsdotatie in te houden van partijen waarvan mandatarissen of militanten zich schuldig hebben gemaakt aan racistische daden of verklaringen. De inbreuk zou worden vastgesteld door de voorzitters van het Hof van Cassatie, het Arbitragehof en de Raad van State.